Opłaty dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 1: Tabela opłat i kar umownych

 

ZDARZENIE

OPŁATY, KARY UMOWNE

1. Zagubienie lub utrata dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej

500 PLN

2. Zagubienie, utrata lub zniszczenie klucza bez pilota CZ

300 PLN

3. Zagubienie, utrata lub zniszczenie klucza z pilotem CZ ( immobiliser )

Wg kosztów rzeczywistych dorobienia +20%

4. Zagubienie, utrata lub zniszczenie kołpaka

50 PLN

5. Uzupełnienie brakującego paliwa

10 PLN/Litr

6. Próba ingerencji w stan licznika kilometrów

10 000 PLN

7. Próba demontażu, wymiany lub zmiany części w wynajmowanym pojeździe ( bez zgody wynajmującego )

5 000 – 20 000 PLN

8. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy

10 000 PLN

9. Palenie tytoniu w samochodzie

500 PLN

10. Holowanie innych pojazdów lub ciągnięcie przyczepy wynajętym samochodem bez zgody wynajmującego

1 000 PLN

11. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP bez zgody Wynajmującego

1 000 PLN

12. Zwłoka w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego

Dwukrotność stawki dobowej za każdy dzień zwłoki

13. Opłata administracyjna za każdą szkodę zgłoszoną do ubezpieczalni z oc lub ac z winy Najemcy

2000 PLN

14. Zniesienie opłaty administracyjnej za szkodę

25 PLN/doba lub 500 PLN/m-c

15. Koszt napraw blach.-lak, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia.

Koszt usługi i/lub części + 30%

16. Kara umowna za konieczność zgłoszenia przywłaszczenia pojazdu organom ścigania.

10 000 PLN

17. Kara za brak zwrotu samochodu do siedziby firmy po wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy najmu

1 000 PLN + koszty transportu samochodu do siedziby firmy

17. Opłata administracyjna za udostępnienie danych osobowych organom ścigania lub kontroli (mandaty, grzywny )

100 PLN

18. Przekroczenie limitu kilometrów

0,20 PLN/km

19. Zatankowanie Pojazdu paliwem niezgodnym ze specyfikacją

500 PLN + całkowity koszt naprawy

20. Kara za zerwanie umowy długoterminowej przed terminem jej zakończenia

1 500 PLN

21. Zatajenie informacji o szkodzie komunikacyjnej z winy Najemcy samochodem należącym Wynajmującego

2 500 PLN

22. Zwrot samochodu brudnego

50 PLN

23. Zwrot samochodu nieodkurzonego wewnątrz

50 PLN

24. Czyszczenie wnętrza

50 – 150 PLN

25. Pranie tapicerki

50 – 250 PLN

26. Wydanie/odbiór samochodu godz 16 – 22

20 PLN

27. Wydanie/odbiór samochodu w godz 22 – 7 oraz niedziele i święta

40 PLN

28. Podstawienie/odbiór samochodu pod wskazany adres ( z wyjątkiem lotniska - Gratis )

2 PLN/km

29. Fotelik dla dziecka

5 PLN/doba

30. Zgoda na wyjazd zagraniczny

100 PLN opłata jednorazowa